Almere Natuur

Dé blog over de Almeerse natuur


3 reacties

Wie ben ik

Mijn wieg werd in 1960 neergezet in de Admiralenbuurt van Amsterdam. Ik ben opgegroeid in Osdorp. Mijn ouders hadden allebei min-of-meer latent een belangstelling voor natuur. Mijn moeder vertelde mij laatst welke vogelsoort ze mij als klein jongetje als eerste heeft aangewezen: de kuifleeuwerik. Deze soort kwam toen nog veelvuldig in Osdorp voor. Ook op mijn studentenwoning in Oud-west heb ik deze cultuurvolger als huissoort gehad. Op de middelbare school raakte ik verslingerd aan het vogelkijken, samen met medescholieren trokken we er op uit in de wijde omgeving van Amsterdam. In 1989 kwamen we in Almere wonen. En weer zaten er kuifleeuweriken op het dak! Ik sloot mij direct aan bij de plaatselijke vogelwerkgroep waar tevens een bijzondere invulling van de passie mogelijk werd: onderzoek op basis van het ringen van vogels. Nu ben ik bijna ieder weekend bezig met divers vogelringonderzoek: roofvogels, zwanen, rietzangvogels en stadsvogels.

Hobby en werk lopen af en toe in elkaar over: momenteel wordt het arbeidzaam leven gevuld door een betrekking als Senior Adviseur Ecologie bij de Gemeente Almere (Stadsecoloog).

Tijdens vakantie probeer ik altijd bijzondere vogelgebieden te bezoeken. Ik ben verslingerd geraakt aan Finland, Georgië en Atlantische eilanden. Daar kan ik ook mijn andere hobby – vogelfotografie – botvieren.

Ik ben getrouwd, en we hebben twee kanjers van kinderen.

Ton Eggenhuizen

Advertentie