Almere Natuur

Dé blog over de Almeerse natuur


Een reactie plaatsen

Interview over de nieuwe SOVON vogelatlas

In Nederland worden de komende 3 jaar alle vogels geteld voor een nieuwe vogelatlas. Dit gebeurd in opdracht van SOVON (nationale organisatie voor vogelonderzoek). Op Omroep Flevoland wordt daar ook aandacht aan besteed. Volg de link voor het interview met de stadsecoloog van Almere.